Skattefrågor 

 
Vi är behjälpliga vid frågor om skatt för företaget och dess ägare. Vi erbjuder rådgivning avseende bland annat:

Företagsbeskattning 

Skatteberäkning och planering. Beskattning av enskilda firmor och handelsbolag. 

Moms 

Momsredovisning, momsfrågor, EU-moms. 

Beskattning av ägarledda företag och dess ägare 

Optimal vinsthemtagning för ägaren. Ägarstrukturer. Omstrukturering av verksamheten. Generationsskiften. Köp och försäljning av företag. 

Individbeskattning 

Incentiveprogram. Generationsskiftesplanering. 

Kontakt med skatteverket 


Upprättande av skattedeklarationer