Redovisning 


Vi består företag och organisationer med praktisk hantering och rådgivning inom redovisningsområdet. 

Vi hjälper till med: 

Bokföring 

Vi utför registrering av räkenskapsmaterial, granskar utförd grundbokföring, gör avstämningar och periodiserar intäkter och kostnader för ett rättvisande resultat. Vi hjälper till att skapa effektiva rutiner anpassade för företaget. 

Framtagning av resultat- och balansrapporter. 

Avstämningar 

Vi gör månatliga avstämningar av till exempel checkkonto, kund- och leverantörsreskontra. 

Framtagning av underlag till skattedeklaration för moms och arbetsgivaravgifter 

Årsbokslut 

Vi säkerställer att bokslutet upprättas enligt god redovisningssed och
att bokslutet dokumenteras ändamålsenligt.

Delårsbokslut 

Vi upprättar bokslut för del av räkenskapsåret. 

Årsredovisning 

Vi upprättar årsredovisning enligt årsredovisningslagen, etablerad normgivning och branschanpassning.

Deklaration 

För både företag och privatpersoner. 

Kund- och leverantörsreskontra 

Fakturering, upplägg och eventuellt handhavande av kundreskontra. Upplägg och eventuellt handhavande av leverantörsreskontra med betalningsrutiner. 

Ekonomistyrning 

Vi hjälper till att skapa ordning och reda i företagets rapporter. Skapar presentationer utifrån rapporter och beräkning av nyckeltal. 

Rådgivning 

Avseende redovisningsrutiner. Framtagande av resultat- och likviditetsbudgets, kassaflödesanalyser.