Om oss 

 
Företagarnas Redovisningsbyrå i Stockholm AB har kontor på Regeringsgatan 109 i Stockholm. Vi har funnits i över 60 år, så vi har lång erfarenhet. 

Vi arbetar med ägarledda företag i alla branscher och av alla företagsformer, såsom aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag, enskilda bolag, stiftelser, föreningar och organisationer. 

Vi tillhandahåller tjänster inom redovisning, allt från kvalificerad rådgivning till löpande bokföring. Vi erbjuder tjänster för företagets hela administration. För komplicerade skatterättsliga och juridiska frågor
har vi ett nätverk av expertis. 

Flera av våra medarbetare är auktoriserade redovisningskonsulter Far och därvid också medlemmar i Far, branschorganisationen för auktoriserade och godkända revisorer och auktoriserade
redovisningskonsulter. 

Vi är lyhörda för kundens önskemål och ger den service och hjälp som efterfrågas. Lagar och redovisningsregler ändras ständigt. Vi är ett bollplank i en föränderlig värld i alla frågor som gäller
företaget och ägarnas ekonomiska utfall.