Välkommen till Företagarnas Redovisningsbyrå 

i Stockholm AB 

 

 

Vi erbjuder tjänster inom redovisning samt rådgivning i ekonomiska frågor och skattefrågor.

 


Vi jobbar digitalt och nyanserat och erbjuder kompetens, erfarenhet, tillgänglighet och

engagemang för ekonomiska frågor i ditt företag.

Flera av våra medarbetare är auktoriserade redovisningskonsulter Far.

 

Redovisning är en systematisk uppställning av ett företags intäkter, utgifter, tillgångar och skulder. Definitionen är det mest grundläggande, men redovisning är även ett viktigt hjälpmedel när det kommer till att värdera ett företags aktuella ekonomiska situation och utveckling.

 

Vi vet vikten av att rapporteringen målgruppsanpassas, att innehållet är korrekt, samt följer lagkrav och andra kravställares synpunkter. Rapporteringskraven är också krav som utvecklas över tid.

 

När såg du senast över redovisningsprinciper och värderingsavsnitten i din årsredovisning? Vill du göra ett omtag kring utformningen av din årsredovisning? Har du tänkt på hur innehållet kan presenteras på ett lite mer tilltalande sätt för den som är intresserad.

 

Vi på Företagarnas Redovisningsbyrå kan hjälpa dig och gå igenom delårsrapporter och årsredovisningar och identifiera förbättringsområden samt belysa hur redovisningsnyheter

påverkar rapporterna.

 

I takt med digitaliseringen ställs det också ökade krav på företag att avge årsredovisningar och finansiell information digitalt. Det finns även möjlighet för alla aktiebolag att avge års-och koncernredovisningar upprättade enligt K2 och K3 i digital form.

 

Har du frågor kring din digitala inrapportering hör av dig till oss.

 

 

Behöver ditt företag hjälp? 

 
Vi erbjuder tjänster inom: 
 
 
Läs mer om våra tjänster »