Datatjänster 

 
Vi hjälper till att bygga upp redovisningssystem och rutiner i företaget. Vi utvärderar lämpliga programvaror för företagets administration för lokal installation eller webbaserade installationer. 

För den som så önskar använder vi det webbaserade redovisningssystemet FORTNOX för våra kunder.
I FORTNOX kan man utföra och handha:
 
  • Grundbokföring 
  • Kontoanalyser 
  • Fakturering 
  • Kundreskontra 
  • Registrera och kontera leverantörsfakturor 
  • Motta och lagra leverantörsfakturor digitalt
  • Sköta leverantörsbetalningar 
  • Leverantörsreskontra 
 
Man kan själv utföra allt eller valda delar av företagets redovisning. Vi kontrollerar och stämmer av efter önskemål och skapar sedan lättlästa balans- och resultatrapporter.