Övriga tjänster 

Vi erbjuder biträde och rådgivning vid bland annat: 

Generationsskifte

Planering, human resource, skatteeffekter. 

Starta-eget hjälp 

Vi är ett bollplank när man skall starta ett företag. Vi hjälper till att välja lämplig företagsform (aktiebolag, enskild firma, handelsbolag) för verksamheten. Vi hjälper till att komma igång med redovisning. Vi hjälper till med kontakter med Bolagsverket och Skatteverket för registrering av firma samt F-skatt, moms och arbetsgivaravgift. Vi biträder med budgetarbete. 

Bolagsbildning 

Vi hjälper till att bilda bolag eller att köpa ett redan registrerat aktiebolag, s.k. lagerbolag. Vi upprättar alla nödvändiga handlingar. 

Nätverk 

Vi har ett omfattande nätverk inom juridik, skattefrågor och redovisningsfrågor. 

Formalia 

Vi hjälper till med protokoll, bolagshandlingar, kompanjonsavtal och försäljningsavtal.