LänkarSkatteverket (www.skatteverket.se)

Skatteverkets hemsida innehåller skatteinformation till företag och privatpersoner, blanketter, elektroniska tjänster.

Bolagsverket (www.bolagsverket.se)

Bolagsverkets hemsida innehåller information om företagsformer, registrering av företag, information om företag, blanketter och elektroniska tjänster.


Far (www.far.se)

Far är branschorganisationen för auktoriserade och godkända revisorer och auktoriserade redovisningskonsulter.


Bokföringsnämnden (www.bfn.se)

Bokföringsnämnden har huvudansvaret för utveckling av god redovisningssed i företagens redovisning. Här finns bokföringsnämndens allmänna råd.


Riksbanken (www.riksbank.se)

Här finns aktuella räntor och valutakurser.

Finansportalen

Finansportalen.se (www.finansportalen.se)

Här finns aktiekurser m.m.

Lagrummet

Lagrummet.se (www.lagrummet.se)

Portalen till svensk rättsinformation.

BAS.se (www.bas.se)

Här finns aktuella kontoplaner.http://www.bas.se