Ekonomisk rådgivning 


Vi fungerar som rådgivare inom en mängd frågor som berör företaget och dess administration. Vi erbjuder ekonomisk rådgivning i frågor avseende bland annat: 

Beslutsunderlag från verksamheten 

Vi skapar analyser och följer upp resultatutvecklingen. 

Resultat- och likvidtesbudget. Prognoser. 

Vi är behjälpliga med att upprätta budget för att kunna följa upp resultat och nå mål. 

Konsolidering och rapportering 

Vi anpassar rapporter och ser till att mottagaren får rätt information. 

Fusioner 

Vi erbjuder hjälp med fusioner. 

Företagsanalyser och företagsvärderingar 

Vi erbjuder hjälp med att sammanställa fakta om företaget samt värderar företaget. 

Verksamhetsstyrning och affärsutveckling 

Vi hjälper till att skapa underlag för en effektiv verksamhetsstyrning och för att utveckla affärsverksamheten.