Om oss 


Företagarnas Revisionsbyrå i Stockholm AB har kontor på Regeringsgatan 109 i Stockholm. Vi har funnits i över 60 år, så vi har lång erfarenhet. 

Vi arbetar med ägarledda företag i alla branscher och av alla företagsformer, såsom aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag, enskilda bolag, stiftelser, föreningar och organisationer. 

Vi tillhandahåller tjänster inom revision och redovisning, allt från kvalificerad revision och rådgivning till löpande bokföring. Vi erbjuder tjänster för företagets hela administration. För komplicerade skatterättsliga och juridiska frågor har vi ett nätverk av expertis. 

Många av våra medarbetare är godkända revisorer Far och/eller auktoriserade redovisningskonsulter Far och därvid också medlemmar i Far, branschorganisationen för auktoriserade och godkända revisorer och auktoriserade redovisningskonsulter. 

Vi är lyhörda för kundens önskemål och ger den service och hjälp som efterfrågas. Lagar och redovisningsregler ändras ständigt. Vi är ett bollplank i en föränderlig värld i alla frågor som gäller företaget och ägarnas ekonomiska utfall.