Datatjänster 


Vi hjälper till att bygga upp redovisningssystem och rutiner i företaget. Vi utvärderar lämpliga programvaror för företagets administration för lokal installation eller webbaserade installationer. 

Vi har också ett eget redovisningsprogram som kan handha företagets redovisning. Med hjälp av en enkel PC-baserad programvara kan man själv sköta rutinartade uppgifter i företaget utan att vara expert på redovisning. Med programmet Grundbok kan man utföra: 

  • Grundbokföring 
  • Kontoanalyser 
  • Fakturera 
  • Handha kundreskontra 
  • Registrera och kontera leverantörsfakturor 
  • Sköta leverantörsbetalningar 
  • Handa leverantörsreskontra 

Man kan själv utföra allt eller valda delar av företagets redovisning. Det man gjort överförs till vårt redovisningsprogram. Vi kontrollerar och stämmer av efter önskemål och skapar sedan lättlästa balans- och resultatrapporter.